Informacijakriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Informacija Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo u formi dokumenta "Analiza Covid 19 epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo" do 20.09.2021.

Rezultat: 
Bio na dnevnom redu

Vertical Tabs