Informacija o ublažavanju posljedica pandemije koronavirusa na privredu u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom mjera;