Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobračaja na pdručju Kantona Sarajevo za mjesec decembar 2018. godine