Informacija o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2019. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Puni naziv tačke: 

Informacija o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2019. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Rezultat: 
Bio na dnevnom redu

Primljeno k znanju

Vertical Tabs