Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP "GRAS"d.o.o. Sarajevo