Informacija o radu Kantonalnog suda Sarajevo i Općinskog suda u Sarajevu za 2015. godinu

Informacija o radu Kantonalnog suda Sarajevo i Općinskog suda u Sarajevu za 2015. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
INFORMATIVNI DIO
Rok: 
05.2016
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2016
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu