Informacija o radu i poslovanju „Bags -Energotehnika" d.d. Vogošća za 2021. godinu

Informacija o radu i poslovanju „Bags -Energotehnika" d.d. Vogošća za 2021. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
08.2022
Nosilac posla: 
BAGS Energotehnika d.d. Vogošća
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2022
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu