Informacija o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji na području Kantona Sarajevo u 2018. godini

Informacija o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji na području Kantona Sarajevo u 2018. godini
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST PRIVREDE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
05.2019
Nosilac posla: 
Ministarstvo privrede
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu