Informacija o monitoringu i evaluaciji Programa Programa javnih radova “570”, po javnom pozivu od 22.08.2018. godine;