Informacija o monitoringu i evaluaciji pojedinačnih podsticajnih mjera Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme, po Javnom pozivu od 16.11.2015. godine i Program javnih radova iz 2016. godine