-Informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru inspektora za zaštitu od požara MUP Kantona Sarajevo u prostorijama "Hetig" d.d. upravitelja stambenog objekta u ulici Geteova br.2, nakon požara koji se dogodio 06.02.2017. godine u ulici Geteova 2/11 , u k

Puni naziv tačke: 

-Informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru inspektora za zaštitu od požara MUP Kantona Sarajevo u prostorijama "Hetig" d.d. upravitelja stambenog objekta u ulici Geteova br.2, nakon požara koji se dogodio 06.02.2017. godine u ulici Geteova 2/11 , u kome su stradale dvije osobe.

Razultat: 
Bio na dnevnom redu