Informacija o izvršenom diobnom bilansu opreme i sitnog inventara, na osnovu Odluke o diobnom bilansu opreme i sitnog inventara Ministarstva i Uprave policije broj: 01-66/16 od 07.04.2016. godine