Informacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o stanju u oblasti obrazovanja i nauke;