Ibrahim Hadžibajrić

Saziv: 
Aktuelni
Aktivan: 
Ne
Položaj: 
zastupnik
Klub naroda: 
Klub Bošnjaka
U sazivu: 
Petak, 16 Novembar, 2018 to Srijeda, 28 Novembar, 2018
Pripadnost stranci: 
Nezavisna bosanskohercegovačka lista
Član kolegija: 
Ne
Funkcija period: 
Petak, 16 Novembar, 2018 to Srijeda, 28 Novembar, 2018
Položaj u klubu naroda: 
Član
Položaj u klubu stranaka: 
Član