Godišnji plan i program rada JU „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“za 2020. godinu

Godišnji plan i program rada JU „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“za 2020. godinu
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST BORAČKIH PITNJA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
06.2020
Nosilac posla: 
JU „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2020
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu