Finansijski plan Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2020. godinu

Finansijski plan Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2020. godinu
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
12.2019
Nosilac posla: 
JU Služba za zapošljavanje KS
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu