Dokument okvirnog Budžeta Kantona Sarajevo za period 2019-2021 godina

Puni naziv tačke: 

Dokument okvirnog Budžeta Kantona Sarajevo za period 2019-2021 godina

Razultat: 
Bio na dnevnom redu