INFORMATIVNI DIO

KAPITALNI PROJEKTI

Predinvestiranje u rješavanju imovinsko pravnih odnosa i izgradnju primarne materijalne infrastrukture za pokretanje kolektivne i individualne stambene izgradnje na području Kantona Sarajevo

Informacija o aktivnostima Ministarstva – Odjeljena inspekcije rada i zaštite na radu u cilju suzbijanja rada na «crno» i po tom osnovu povećanja zaposlenosti

6. Informacija o aktivnostima Ministarstva – Odjeljena inspekcije rada i zaštite na radu u cilju suzbijanja rada na «crno» i po tom osnovu povećanja zaposlenosti

Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za prvih šest mjeseci 2006. godine sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-nužnog smještaja

5. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za prvih šest mjeseci 2006. godine sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-nužnog smještaja