INFORMATIVNI DIO

KAPITALNI PROJEKTI

Predinvestiranje u rješavanju imovinsko pravnih odnosa i izgradnju primarne materijalne infrastrukture za pokretanje kolektivne i individualne stambene izgradnje na području Kantona Sarajevo