Dijalog s mladima Kantona Sarajevo – prilika da se prijedlozi i rješenja mladih uvrste u Strategiju prema mladima u KS

„O mladima moramo i trebamo brinuti te moramo rješavati probleme u onim segmentima koji njih najviše tište“, poručio je ministar za obrazovanje, nauke i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović u prigodnom obraćanju kojim je svečano otvoren današnji „Dijalog s mladima Kantona Sarajevo“.
On je organiziran kao jedna od bitnijih faza u procesu izrade Strategije prema mladima u Kantonu Sarajevo koja će definisati aktivnosti i mjere za poboljšanje statusa mladih.
„Uključivanje mladih jedan je od najznačajnijih dijelova cijelog procesa jer Ministarstvo Strategiju radi zbog mladih i sa mladima i upravo je značaj današnjeg 'Dijaloga s mladima' zbog toga veći. Ovaj događaj je prilika da mišljenje iznesu i mladi za koje je dokument i najznačajniji, te da njihovi prijedlozi i rješenja budu uvršteni u samu Strategiju. Problema ima u mnogim oblastima i u svim treba djelovati jednako“, poručio je ministar Kazazović.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS je zajedno sa Institutom za razvoj mladih KULT u 2016. godini provelo istraživanje o potrebama i problemima mladih Kantona Sarajevo na osnovu kojeg je i započeo proces izrade Strategije. Istraživanjem su detektovani problemi, a Strategija će ponuditi rješenja.
„Svaka zemlja koja ne vodi brigu o mladima, osuđena je na ekonomsku, društvenu, vrijednosnu i svaku drugu razgradnju i nazadovanje. Strategija sama po sebi neće donijeti revolucionarne promjene, ali će kreirati put ka usmjerenom, planskom i sinergijskom radu svih onih koji su odgovorni za brigu o mladima. Svaki dan nebrige jedan je autobus mladih koji odlaze iz BiH“, poručio je izvršni direktor Instituta za razvoj mladih KULT Jasmin Bešić.
Proces izrade Strategije prema mladima koordinira Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a Institut za razvoj mladih KULT je njegova stručno-savjetodavna podrška u procesu izrade Strategije prema mladima Kantona Sarajevo.
Donošenjem Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, svi nivoi vlasti obavezali su se kreirati i usvojiti Strategiju prema mladima. Ona predstavlja dokument institucija vlasti s programskim pristupom djelovanja prema mladima, a uključuje definisane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja, ciljeve i mjere za njihovu realizaciju.