Dato neophodno pravno mišljenje za nastavak realizacije projekta izgradnje Južne longitudinale

Na inicijativu ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo Marija Nenadića, održan je sastanak predstavnika ovog ministarstva, Ministarstva finansija i Direkcije za puteve KS. Tema sastanka je bio nastavak realizacije projekta izgradnje Južne longitudinale, a koji su Vlada KS i Direkcija za puteve zaključili sa EBRD-om.
Osim ministra Nenadića, sastanku su prisustvovali njegovi pomoćnici Irena Zima i Hasan Zemanić kao i sekretar u tom ministarstvu Indira Šulović, te pomoćnica ministra finansija KS Branka Arslanagić i direktor Direkcije Nermin Drnda.
Ministar Nenadić je u saradnji sa Ministarstvom finansija pripremio neophodno pravno mišljenje kako bi se učinili oprativnim amandmani na osnovni ugovor a koji omogućavaju angažiranje dodatnih sredstava za realizaciju pomenutog projekta. Kako je obrazložio, shvatajući važnost ovog pitanja riješio je određene pravne i druge nedoumice, te je sa prisutnima dogovorio i potpisao neophodno pravno mišljenje čime su se stvorili neophodni pravni i drugi preduvjeti za nastavak realizacije projekta.
U skladu s procedurom koja je još 2013. godine utvrđena u Vladi KS, pravno mišljenje na sve akte koji se donose u vezi s ovim sporazumom tako i na amandmane na tekst osnovnog sporazuma ne mogu se realizirati dok ministar pravde i uprave ne da odgovarajuće pravno mišljenje, što je u ovom slučaju ministar Nenadić i učinio u roku od 24 sata, a na zahtjev Ministarstva finansija KS.
Potcrtao je da je ova aktivnost kompatibilna sa drugim aktivnostima koje provode nadležna ministarstva u Vladi kao i Skupština KS, a u smislu konačnog rješavanja pitanja Južne longitudinale i svih njenih dijelova.