Danas isplata naknada civilnim žrtvama rata u Kantonu Sarajevo

Korisnici sa statusom civilnih žrtava rata u Kantonu Sarajevo moći će podići svoje julske naknade danas u poslijepodnevnim satima u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune, obavještavaju iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.
Pravo na ovu naknadu u Kantonu Sarajevo ostvarilo je 3.565 korisnika. Za te je namjene izdvojeno 1.142.193,70 KM iz Budžeta KS.