zvještaj o poslovanju KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo za 2010. godinu;