Zašto i zbog kojih razloga se ne upućuje u skupštinsku proceduru na usvajanje Zakon o obrazovanju odraslih Kantona Sarajevo?

Fazlija Nedžad
Pitanje

Zašto i zbog kojih razloga se ne upućuje u skupštinsku proceduru na usvajanje Zakon o obrazovanju odraslih Kantona Sarajevo?

Podsjetiću da je ova Skupština još 11.02.2013. godine na 24. Skupštini Kantona Sarajevo usvojila Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih i uputila ga u javnu raspravu.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Na području Kantona Sarajevo u primjeni je Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 10/04, 21/06, 26/08 i 31/11) , Zakon o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/10) i Zakon o visokom obrazovanju (Prečišćeni tekst) (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 22/10) koji djelimično reguliraju obrazovanje odraslih u sistemu formalnog obrazovanja a u cilju cjeloživotnog učenja, razvoja cjelovite ličnosti, razvijanja životnih kompetencija, usklađivanja srednjeg i vsokog obrazovanja sa zahtjevima i potrebama odnosno kretanjima na tržištu rada, kao i usklađivanja osnovnog,
srednjeg i visokog obrazovanja sa tim nivoima obrazovanja u zemljama Evropske unije.
Obzirom da navedena regulativa ne obuhvata i ne može obuhvatiti sve situacije u kojim se nađu zaposlene i nezaposlene odrasle osobe koje imaju potrebu da se u radu koriste novim procesima rada ili se nastoje zaposliti na poslovima koja su postala tražena na tržištu rada, obraćaju se ovom ministarstvu nastojeći pribaviti informaciju da li postoje mogućnosti doedukacije za određena zanimanja i uklju
čiti se u odgovarajući obrazovni program prilagođen edukaciji, doedukaciji, odnosno obrazovanju odraslih.