Zapisnici i stenogrami sa 32. i 33. Radne sjednice