Zahtijevam od Vlade Kantona Sarajevo da vrlo detaljno preispita dosadašnje odluke imenovanja članova upravnih i nadzornih odbora, odnosno koliko su dosadašnja imenovanja bila u suglasju sa Zakonom po pitanju nacionalne i spolne zastupljenosti prije svega.

Crnogorac Branislav
Pitanje

"Zahtijevam od Vlade Kantona Sarajevo da vrlo detaljno preispita dosadašnje odluke imenovanja članova upravnih i nadzornih odbora, odnosno koliko su dosadašnja imenovanja bila u suglasju sa Zakonom po pitanju nacionalne i spolne zastupljenosti prije svega. "

"Po mojim saznanjima, prema do sad provedenim imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora, osnovano sumnjam da su ovi izbori u suglasju sa Zakonom. Podsjećam na obavezu odgovornog javnog službenika da nastoji osigurati imenovanja na javni položaj moraju odražavati multinacionalnost."

Proslijeđeno: