Za zaštitu od kontinuiranog uništavanja zelenih površina Vilsonovog Šetališta. Tražim da se na dijelu ( ispred Importane centra do Miljacke) koji je predviđen za izgradnju, a koji je sada pretvoren u divlji parking i ogromnu, ružnu, blatnu površinu uradi

Fazlija Nedžad
Inicijativa

Za zaštitu od kontinuiranog uništavanja zelenih površina Vilsonovog Šetališta.

Tražim da se na dijelu ( ispred Importane centra do Miljacke) koji je predviđen za izgradnju, a koji je sada pretvoren u divlji parking i ogromnu, ružnu, blatnu površinu uradi sljedeće:

- da se postave fizičke prepreke radi sprječavanja parkiranja,
- ukoliko to nije moguće da se ova površina, do početka izgradnje, uredi za normalno parkiranje kako bi se spriječilo širenje blata i prljanje ulica,

- da se na dijelovima ograde i prilazima ljetnoj pozornici takođe postave fizičke zapreke radi zaustavljanja prolaza autima i uništavanja zelenih površina i prljana Vilsonovog šetališta.

- da se i na drugim dijelovima Vilsonovog šetališta spriječi uništavanje zelenih površina.

Pokrećem ovu incijativu radi zaštite ambijenta jedne prelijepe zelene i mirne oaze u centru grada u kojoj mogu da uživaju posjetioci koji tamo navrate, te kako bi naš grad bar malo imao čistije ulice i ličio bar po tome na svjetske metropole.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Zakonskim i podzakonskim propisima regulisana je zabrana zaustavljanje i parkiranja kao i način sankcionisanja nesavjesnih vozača.

 U skladu sa članom 73. i članom 74.  Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini na pomenutim lokalitetetima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje, pripadnici nadležne PU su nadležni da reagiraju i sankcioniraju neodgovorne učesnike u saobraćaju, odnosno da postupa na osnovu člana 75. Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini i ukloni nepropisno parkirana vozila.

Neodgovorne sugrađane koji parkiraju automobile na zelenoj površini  mogu sankcionisati Komunalni redari, čiji je zadatak briga o očuvanju zelene površine u Kantonu Sarajevo. Komunalni redari vrše poslove i zadatke na osnovu odredaba Zakonu o komunalnoj čistoći (Sl. novine Kantona Sarajevo br.11/97) i Odluke o održavanju zelenih i rekreativnih površina.

Postavljanje opreme puta vrši se u skladu sa „Projektom opreme puta”, koji se izrađuje na osnovu saobraćajnih karakteristika posmatranog područja.

Predmetno područje se nalazi u obuhvatu Regulacionog plana “Kvadrant C” – Marijin Dvor  usvojen u Novembru 2003. godine objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 27/03.

Ovaj planski dokument pokriva lokalitet na kojem je planirana izgradnja diplomatsko-konzularnih predstavništava i poslovno-trgovačkih objekata čija je izgradnja u toku.

Lokacije tretirana ovom inicijativom kod objekra Rajffajsen bank u ulici Zmaja od Bosne (servisna saobraćajnica pored objekta Importane Centar) na kojoj se vrši nedozvoljeno parkinanje nije namjenjena za parking prostor i vlasnik pomenute parcele u obavezi je da onemoguči nedozvoljeno parkiranje na svom posjedu. 

Izgradnji javnog parkirališta na posmatranoj površini moguće je pristupiti nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa i provedene proceduru u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 7/05) za dobijanje potrebne dokumentacije urbanističke-građevinske saglasnosti.