„U skladu sa kriterijima u razvijenim zemljama, omogućiti djeci interesantniji, kvalitetniji obrazovni sistem koji će biti prilagođen njihovom uzrastu“.

Zukić Amir
Pitanje

„U skladu sa kriterijima u razvijenim zemljama, omogućiti djeci interesantniji, kvalitetniji obrazovni sistem koji će biti prilagođen njihovom uzrastu“.

Odgovor: 

ODGOVOR

Uvaženi zastupnik je pokrenuo inicijativu, koja se odnosi na unapređenje obrazovnog sistema općenito, sa mogućnostima preuzimanja modela finskog obrazovnog sistema, u mjeri u kojoj je to moguće primijeniti u Kantonu Sarajevo.
Ministarstvo podržava inicijative, iz kojih je vidljivo da postoji želja i opravdana potreba za reformom obrazovnog sistema općenito. Međutim, skrećemo pažnju da je u proteklom dvadesetogodišnjem periodu, obrazovni sistem na području cijele Bosne i Hercegovine, pa tako i Kantona Sarajevo doživio nekoliko reformi, od kojih je značajan broj bio nametnut okvirnim zakonima (zakoni na državnom nivou).
Kanton Sarajevo, kao vodeći kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i kao vodeći nosilac obrazovnih promjena na području Bosne i Hercegovine, je u odnosu na ostale dijelove Bosne i Hercegovine, učinio određene pomake i reformske uspjehe, počevši od uvođenja obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u školu, uvođenja obaveznog srednjeg obrazovanja za učenike do navršenih 18 godina života, zatim eksternee mature za učenike koji uspješno završe 9. razred osnovne škole i sl.
Potpuno smo svjesni činjenice da postoje i veliki nedostaci na kojima se treba raditi, kao što je rasterećenje nastavnog plana i programa za osnovnu i srednju školu, eventualno uvođenje novih nastavnih predmeta u skladu sa globalnim promjenama koje se dešavaju, jačanje kapaciteta nastavnika, omogućavanje kvalitetnijeg realiziranja inkluzivnog obrazovanja, jačanje saradnje sa roditeljima, veće uključivanje učenika u vannastavne aktivnosti, te, između ostalog, i rješavanje pitanja težine školske torbe.
Svaki ozbiljan reformski proces, koji se posmatra dugoročno i čije rezultate očekujemo vidjeti u narednim godinama, a ne odmah, pretpostavlja i kvalitetnu finansijsku osnovu, koja se treba obezbijediti prije početka rada na bilo kakvim promjenama.
Nažalost, zbog teškog finansijskog stanja u kojem se nalazi Kanton Sarajevo, te sve manjeg izdvajanja u Budžetu Kantona Sarajevo za oblast obrazovanja, pod čim podrazumijevamo smanjenje ili potpuno ukidanje određenih budžetskih stavki za obnovu i rekonstrukciju škola, edukacije nastavnika, stipendije za talentirane i nadarene učenike, stipendije za magistrante i doktorante, nagrade učenicima i nastavnicima za uspješne nastupe na kantonalnim i državnim takmičenjima i sl., pokretanje velikih reformskih procesa je u ovom trenutku teško izvodivo.
Međutim, Ministarstvo je spremno sa svojim kapacitetima, da bude uključeno u sve aktivnosti koje će dovesti do unapređenja stanja kada je u pitanju oblast obrazovanja, ali smo mišljenja da bez značajnog finansijskog ulaganja u obrazovanje, u širem smislu ove riječi, ne možemo očekivati kvalitetno poboljšanje stanja.