Tražim od Ministra Pećanca, a zbog konstantno loše sigurnosne situacije u KS da mi odgovori kada će organizovati tematsku sjednicu o sigurnosnoj situaciju u KS.

Fazlija Nedžad
Pitanje

Tražim od Ministra Pećanca, a zbog konstantno loše sigurnosne situacije u KS da mi odgovori kada će organizovati tematsku sjednicu o sigurnosnoj situaciju u KS.

S obzirom da se g. Pećanac kao zastupnik u više navrata zalagao i tražio tematsku sjednicu o sigurnosnoj situaciji u KS, očekujemo da kao Ministar unutrašnjih poslova istu organizuje u što skorije vrijeme