Tražim da mi se iz Pokopa odgovori pismeno, s posebnim osvrtom na pitanja:

Vajzović Hanka
Pitanje

Tražim da mi se iz Pokopa odgovori pismeno, s posebnim osvrtom na pitanja:
a.) Zašto je nužno da temelje za nišane izljeva isključivo Pokop (a ne majstor koji postavlja nadgrobne spomenike) i je li 750 KM realna cijena za navedeni rad (pitanje je, koliko taj posao objektivno košta),
b.) Na temelju čega i u ime koga je određena taksa 200 KM ( ko je i s kakvim obrazloženjem donio takvu odluku) te,
c.) Koliko Pokop planira zaraditi po ovome osnovu.

Odgovor: 

U Odluci o uređivanju i održavanju gradskih grobalja („Službene novine Grada Sarajeva“ br. 77/84, 14/85, 24/88 i 13/90) u članu 19.stav 3. jasno je precizirano da „poslove izrade betonske pdloge za nadgrobni spomenik do nivoa površine zemlje, može da vrši samo Pokop uz odgovarajuću naknadu“.
Naknadu za izradu armirno-betonskih temelja je utvrdio Nadzorni odbor preduzeća svojom Odlukom broj 141/06 od 25.01.2006.godine u iznosu od 645,60 KM plus PDV i ista uključuje slijedeće radove:
- Ručni otkup zemlje,
- Utovar na auto sa odvozom na gradsku deponiju,
- Postavljanje oplate za betoniranje temelja,
- Armiranje temelja žičanim pletivom R335,
- Betoniranje temelja betonom MB 25,
- Popločavanje staze kulir pločama (0,29x0,29x0,04),

Gore navedeno, po stručnim procjenama predstavlja realnu cijenu za navedene radove. Isto tako važno je naglasiti da je stručna izrada od strane Pokopa jedina sigurna garancija poštivanja prostorno planske dokumentacije kojom je u skladu sa važećim normativima i standardima predviđen raspored, oblik i veličine grobnog mjesta.

Odgovor u vezi pitanja broj dva a odnosi se na temelju čega i u ime koga je određena taksa u iznosu od 200,00 KM.
Vođeni dobrom praksom koju već dugo prakticiraju pokopna društva u Kantonu Sarajevo i praksa koju trenutno koriste druga pogrebna društva u drugim Kantonima u Federaciji BiH, jeste upravo iznos od 200,00 KM koju plaćaju izvođači radova tj.klesari. Napominjemo da je ovu taksu Pokop naplaćivao sve do početka rata.
Odluku o naplati takse za izvođače radova-klesare broj 203/14 od 28.02.2014.godine, je na osnovu člana 30.Statuta KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo, donio Nadzorni odbor preduzeća.

Odgovor u vezi pitanja broj 3., koliko Pokop planira zaraditi po ovome osnovu.
Sva sredstva koja budu prikupljena po osonovu takse za izvođače radova-klesare u 2014.godini, Pokop će isključivo usmjeriti na izgradnju infrastrukture grobalja odnosno uređenje i unapređenje iste i to svakako neće biti dostatan iznos.

S poštovanjem,

Dostaviti: M I N I S T A R
1. naslovu
2. Sekretar Vlade Kantona Zlatko Petrović, dipl.pravnik
3. evidencija
4. arhiva