Traži od nadležnih ministarstava , Ministarstva unutrašnjih poslova KS, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstva saobraćaja i opština da putem svojih službi pokrenu aktivnosti na zaštiti zelenih površina u KS, pose

Fazlija Nedžad
Inicijativa

Traži od nadležnih ministarstava , Ministarstva unutrašnjih poslova KS, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstva saobraćaja i opština da putem svojih službi pokrenu aktivnosti na zaštiti zelenih površina u KS, posebno u gradskim opštinama
Traži da se poduzmu sve zakonima propisane mjere (upozorenja, kažnjavanja, rad pauk službe,
postavljanje fizičkih zapreka itd ), kako bi se zaštitile sve zelene površine, kao i one na kojima je nekada bila trava dok ih bahati vozači nisu uništili i uništavaju.
Bar dva puta godišnje se te iste površine uređuju, posadi trava, utroše budžetska sredstva, a nakon sedam dana ponovo su pretvorene u blatne površine ili oranice."

Odgovor: 

Odgovor na poslničku inicijativu poslanika Nedžada Fazlije

Održavanje zelenih površina na području Kantona Sarajevo u 2013.godini, se vršilo na osnovu Programa održavanja javnih zelenih površina, a na osnovu izdvojenih budžetskih sredstava i raspoložive radne snage. S početkom 2014.godine, nastavljeno je sa redovnim aktivnostima na održavanju, uz napomenu da je u nadležnosti KJKP "Park"d.o.o.Sarajevo aktivnost i rad prema
Programu rada Zimske službe za sezonu 2013/14 godina. U Alipašinoj ulici je u toku mjeseca oktobra 2013.godine izvršena sadnica platana (Platanus X acerifolia), ukupno 30 komada, sa zaštitnim kolcima i vezovima,
postavljanje travnog busa-ukupna površina 745(m kvadratnih), i izvršena je rekonstrukcija travnjaka-ukupna površina 360 m(kvadratnih). U KJKP "Park" d.o.o.Sarajevo nalazi se Služba komunalnih eko-redara, ukupno (23), koji rade na području Kantona Sarajevo, raspoređeni u dvije smjene od7,30-22 h i u dane vikenda. Zapisnici i upozorenja o parkiranim vozilima na zelenim površinama, odnosno vozilima koja prelaze preko zelenih površina i sva druga upozorenja licima
koja vrše uništavanje zelenih površina, drveća, grmlja i dr.proslijeđuju se nadležnoj inspekciji.
U mjesecu oktobru, novembru i decembru 2013.godine na području Alipašine ulice, evidentirano je (58) upozorenja za vozila parkirana na zelenim površinama, od čega su (24)proslijeđena nadležnoj komunalnoj inspekciji. Vrlo često su eko-redari izloženi napadima i uvredama, tako da ja na datoj lokaciji evidentiran fizički napad na eko-redara, prilikom čega je intervenisala nadležna Policijska uprava Opštine Centar.
U cilju zaštite i očuvanja zelenih površina predlažemo da se pokrenu aktivnosti na izdvajanju
finansijskih sredstava za postavljanje fizičkih zapreka.

B. Odgovor na zastupničku inicijativu

Policijski službenici ovog Ministarstva, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka, kao i kroz akcije pojačane kontrole saobraćaja, vrše kontrolu i sankcionisanje vozača, koji parkiraju svoja vozila na zelenim površinama.

Ilustracije radi, tokom 2013.godine policijski službenici ovog Ministarstva su zbog prekršaja nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na zelenim površinama izdali 260 prekršajnih naloga, specijalnim vozilom „Pauk” izvršeno je premještanje 72 vozila, dok su 34 vozača upozorena za navedeni prekršaj.

Takođe, policijskim službenicima je naloženo da u narednom periodu, prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka, kao i kroz akcije pojačane kontrole saobraćaja, maksimalno pojačaju aktivnosti na sankcionisanju nesavjesnih vozača, koji parkiraju i zaustavljaju vozila na zelenim površinama.