Stranka penzionera Federacije BiH

Kratki naziv: 
Stranka penzionera Federacije BiH