Stranka penzionera Federacije BiH

Kratki naziv: 
Stranka penzionera Federacije BiH
Trenutno u sazivu: 
Ne