Šta se dešava sa zgradom na Marindvoru, koja se zove AL Shidi? Zašto se ne izdaju dozvole, odnosno upotrebne dozvole? Kruže priče kako cijevi neke nisu postavljene, nisu po zakonu, nisu ovakve,t akve.

Radeljaš Esed
Pitanje

. Šta se dešava sa zgradom na Marindvoru, koja se zove AL Shidi? Zašto se ne izdaju dozvole, odnosno upotrebne dozvole? Kruže priče kako cijevi neke nisu postavljene, nisu po zakonu, nisu ovakve,t akve. I bojim se da investitori, tako reci vanjski će napustati ovu zemlju i ne ulagati više kapital u našu zemlju. A pouzdano imam informaciju da ta osoba će graditi još ualgati u grad Sarajevo, samim tim će uposliti naše firme i naše radnike. Potrebno bi bilo. I to tražim da mi se usmeno odgovori.