Program rada sa Finansijskim planom KJU "Disciplinski centar za maloljetnike" za 2014. godinu