„Postoje li oštrije sankcije za nedozvoljeno parkiranje u pješačkim zonama (trotoari, pješački prelazi)?

Papo Edina
Pitanje

„Postoje li oštrije sankcije za nedozvoljeno parkiranje u pješačkim zonama (trotoari, pješački prelazi)?

Odgovor: 

- o d g o v o r -

Parkiranje i zaustavljanje vozila u Kantonu Sarajevo regulisano je Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima, kao i kantonalnim propisima i to Odlukom o sigurnosti i organizaciji prometa („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 14/97, 22/97 i 11/98) i Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 18/97).
U nadležnosti Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo jeste da prati problematiku parkiranja i zaustavljanja vozila na trotoarima i zelenim površinama, te da predlaže i provodi mjere u cilju otklanjanja nedostataka vezano za ova pitanja.

Takođe, u nadležnosti MUP-a Kantona Sarajevo je da prati stanje po pitanju parkiranja i zaustavljanja vozila, te da preduzima mjere za veću sigurnost građana.
KJKP Rad d.o.o. Sarajevo nema nadležnosti po pitanju regulisanja i uređenja oblasti parkiranja i zaustavljanja vozila na zelenim površinama, osim što je dužno da po nalogu ovlaštenog zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo izvrši premještanje nepropisno parkiranih vozila.

Građevinsko održavanje trotoara je u nadležnosti općina, odnosno Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i Direkcije za ceste Kantona Sarajevo i obavlja se uglavnom na osnovu raspoloživih sredstava i raspisanih tendera.

Higijensko održavanje odnosno čistoća trotoara, skloništa i mostova vrši KJKP Rad d.o.o. Sarajevo na osnovu Programa i operativnog plana održavanja komunalne higijene, s time da zbog nedostataka sredstava u budžetu nije regulisano održavanje trotoara u zimskom periodu.
Na kraju iz KJKP Rad d.o.o. Sarajevo u pogledu finansiranja napominju da je finansiranje ovih djelatnosti nedovoljno i da se zajednička komunalna potrošnja finansira u iznosu od 60% od ekonomske cijene od čega ručno čišćenje 75% od ekonomske cijene.