Po kom pravnom osnovu i zakonskoj regulativi je policijski komesar predložio a ministar MUP KS donio rješenje kojim je 2 puta u tekućoj 2013.godini isplatio, odnosno nagradio sve policijske službenike u MUP-u KS čiji je broj cca 1300 i to u iznosu od 30%

Efendić Faruk
Pitanje

Po kom pravnom osnovu i zakonskoj regulativi je policijski komesar predložio a ministar MUP KS donio rješenje kojim je 2 puta u tekućoj 2013.godini isplatio, odnosno nagradio sve policijske službenike u MUP-u KS čiji je broj cca 1300 i to u iznosu od 30% osnovne plate za postignute izvanredne rezultate u radu. Prilikom donošenja rješenja policijski komesar i ministar prekršili su član 3 Instrukcije o uvjetima i kriterijima za određivanje dodatka za izvanredne radne rezultate policijskih službenika. Pomenuti član 3. Instrukcije jasno i precizno utvrđuje kriterije za davanje prijedloga za određivanje jednokratnog dodatka na plaću. Navest ću samo neke značajnije kriterije ove Instrukcije:
-hvatanje učinioca na licu mjesta izvršenja krivičnog djela,
-rješavanje, otkrivanje i dokumentovanje najtežih krivičnih djela izvršenih od strane napoznatih izvršioca (npr terorizma, ubistvo, teški slučajevi razbojničke krađe ili razbojništva, silovanja, krađa motornih vozila i drugih teških krađa.)
-pronalazak i lišavanje slobode lica za kojima su nadležni sudovi izdali potjernicu ili za kojima su izdate lokalne potrage i sl.
Dakle prosto je nemoguće da su svi policijski službenici u MUP KS, zadovoljili pomenute kriterije iz Instrukcije, te stekli pravo na dodatak za izvanredne rezultate rada. S obzirom da se radi o isplati značajnijih finansijskih sredstava, sredstva građana KS, te o mogućoj zloupotrebi položaja i ovlasti, zahtjevam od nadležnih organa u KS (kantonalnu upravu za inspekcijske poslove, tužilaštvo Kantona Sarajevo kao i finansijsku policiju) da preispitaju zakonitost donesenog rješenja i na adekvatan način sankcionišu predlagače i donosioce gore navedenog rješenja.

Odgovor: 

ODGOVOR:

Pravni osnov za dodjelu jednokratnog dodatka na plaću za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je slijedeći:
- Član 88. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", broj:25/06 i 4/08) kojim je propisano da na osnovu izvanrednih i objektivno ocijenjenih radnih rezultata policijskog službenika ministar na prijedlog policijskog komesara može odlučiti o jednokratnom dodatku na plaću tom službeniku do 30% od osnovne plaće. Dodatak za izvanredne radne rezultate može se isplatiti istom policijskom službeniku dva puta godišnje.
- Član 2. i član 3. tačka l) Instrukcije o uvjetima i kriterijima za određivanje dodatka za izvanredne radne rezultate policijskim službenicima broj: 01-436/07 od 12.07.2007.godine.
Naglašavamo da su ispoštovani u cijelosti kriteriji za davanje prijedloga i donošenje odluke za određivanje jednokratnog dodatka na plaću, a u konkretnom slučaju radi se o kriteriju iz člana 3. tačka l) – aktivnosti koje su dale izuzetan doprinos u podizanju nivoa saradnje policije sa zajednicom, povećanju ugleda i ukupne zakonitosti u radu Ministarstva odnosno Uprave policije i druge aktivnosti kojima je dat izvanredan doprinos poboljšanju ukupne funkcionalnosti Ministarstva, a posebno Uprave policije (organizacione i tehničke mjere i postupci, inovacije, istražne i inspekcijske aktivnosti i pravna regulativa i sl.). Nagrađivanje policijskih službenika je rezultat i periodičnih (mjesečni, tromjesečni, šestomjesečni) izvještaja Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo iz kojih je evidentno da je došlo do značajnog poboljšanja bezbjedonosne situacije u Kantonu Sarajevo, obzirom da statistički podaci ukazuju na veći procent otkrivanja učinalaca krivičnih djela i njihovom daljem procesuiranju od strane nadležnih institucija, a što ima i za posljedicu smanjen broj izvršenih krivičnih djela i prekršaja u odnosu na ranije izvještajne periode.
Imajući u vidu navedeno evidentno je da je ovo ministarstvo postupalo na osnovu ovlasti koja su utemeljena naprijed navedenom zakonskom regulativom, te da apsolutno nema mjesta za bilo kakve neutemeljene tvrdnje vezano za mogućnost zloupotrebe položaja i ovlasti kako se navodi u zastupničkom pitanju.