Pitanje vezano za održavanje javne rasvjete u Kantonu Sarajevo.

Sabahudin Delalić
Pitanje

Zastupnik Sabahudin Delalić na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015..godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja upućena Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstvu pravde i uprave, a vezano za poslove održavanja javne rasvjete.

Pitanje u cjelosti možete naći u prilogu.