Naime, nakon što je Vlada Kantona Sarajevo donijela odluku o poskupljenju vode za više od 100 posto, a KJKP ViK građanima poslao enormno visoke račune, Skupština Kantona Sarajevo je Vladi naložila da revidira odluku o poskupljenju

Naser Nabil
Pitanje

Naime, nakon što je Vlada Kantona Sarajevo donijela odluku o poskupljenju vode za više od 100 posto, a KJKP ViK građanima poslao enormno visoke račune, Skupština Kantona Sarajevo je Vladi naložila da revidira odluku o poskupljenju.
Međutim, KJKP ViK već treći mjesec izdaje račune po starim, enormno visokim cijenama, a Vlada još uvijek razmatra revidiranje odluke.
Hoće li KJKP ViK građanima vratiti razliku novca koji su plaćali u periodu od poskupljenja vode do revidiranja odluke

Odgovor: 

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša ovim putem daje odgovor na poslaničko pitanje.

Skupština Kantona Sarajevo je naložila Vladi Kantona Sarajevo da izvrši revidiranje postojeće Odluke o utvrđivanju cijene usluge vodosnabdijevanja pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda broj 02-05-19376-5/13 („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj 29/13).
Nakon preispitivanja navedene Odluke ista je stavljena van snage, te je donešena nova Odluka. Tačkom III Odluke regulisano je da:
Ova Odluka će se primjenjivati od 01.12.2013.godine, a kao početno stanje za obračun vode i odvodnje otpadnih voda po ovom cjenovniku će se uzimati posljednje očitano stanje na vodomjeru.

Takođe, u odgovoru KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo broj 03/14 od 03.01.2014.godine na prethodno poslaničko pitanje isti su obavjestili da Odluku o cijeni vode i odvodnje donosi Vlada Kantona Sarajevo, te da će preduzeće u cijelosti postupiti u skladu sa elementima iz pomenute odluke.

Na osnovu navedenog, kao i važeće Odluke o utvrđivanju cijene usluge vodosnabdijevanja pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda, nije zakonski regulisano da se može izvršiti obaveza vraćanja sredstava od poskupljenja vode do revidiranja odluke.