Kovačević Nuraga

Saziv: 
2000-2002
Aktivan: 
Ne
Položaj: 
zastupnik
U sazivu: 
Petak, 29 Decembar, 2000 to Srijeda, 18 Decembar, 2002
Pripadnost stranci: 
Stranka penzionera Federacije BiH
Član kolegija: 
Ne