Koliko javnih ustanova u Kantonu Sarajevo koristi prostore za koje plaća zakup i koji je to iznos na godišnjem nivou?

Čomor Eldar
Pitanje

Koliko javnih ustanova u Kantonu Sarajevo koristi prostore za koje plaća zakup i koji je to iznos na godišnjem nivou?

Pitanje: 
Odgovor: 

U vezi navedenog zastupničkog pitanja, obavještavamo Vas da zakup iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo plaćaju slijedeće javne ustanove iz nadležnosti ovog ministarstva:

- KJU „Porodično savjetovalište„ smještena je u iznajmljenom prostoru „Saveza slijepih Federacije Bosne i Hercegovine“. Ukupan iznos za zakup u 2013. godini iznosi 28.200,00 KM, a po osnovu Ugovora o zakupu broj:01-49-360/12.

- Javna ustanova Terapijska zajednica-Kampus Kantona Sarajevo, smještena je u iznajmljenom prostoru Kolić Kadrije i Mašić Nihada. Ukupan iznos za zakup u 2013. godini iznosi 60.000,00 KM, a po osnovu Ugovora o zakupu broj:35-01-05-28/12.

- KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ smještena je u iznajmljenom prostoru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu uz godišnju zakupninu od 404.400,00 KM, a po osnovu Ugovora broj: 0401-13/13.02.1998.g.

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Sarajevo korištenje poslovnih prostora plaća iz vlastitih sredstava kako slijedi:

1. Biro za zapošljavanje Novi Grad, smješten je u iznajmljenom prostoru na adresi, ul. Teheranski trg br. 8., uz godišnju zakupninu od 23.452,44 KM, po osnovu Ugovora broj: 1504-4/12 od 29.10.2012. godine

2. Biro za zapošljavanje Stari Grad, smješten je u iznajmljenom prostoru na adresi, ul. Sime Milutinovića br. 4/1, uz godišnju zakupninu od 13.792,56 KM, a na osnovu Ugovora broj: 01-05-11-2041/12 od 19.11.2012. godine.

(Aneksom ugovora izvršeno je priznavanje uloženih sredstava u obnovu i rekonstrukciju biroa Stari Grad u iznosu od 14.946,20 KM koja se kompenziraju kroz umanjenu zakupninu od 40% u periodu od 01.11.2012. do 16.07.2015. godine i iznosi 60% mjesečne zakupnine u iznosu od 690,00 KM sa PDV-om).

Odgovor: