Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju Policijskog komesara

3. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju Policijskog komesara
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
04.2006
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2006
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu