Izvještaj o poslovanju JP „TelevizijaKantona Sarajevo“ za 2014. godinu

Izvještaj o poslovanju JP „TelevizijaKantona Sarajevo“ za 2014. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
12.2015
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Nosilac posla - dodatak: 
JP TV Kantona Sarajevo
Godina: 
2015
Komentar na rok: 
u toku 2015.g
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu