Izmjene i dopune Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo

Izmjene i dopune Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Prijedlog zakona
Oblast: 
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
03.2008
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Godina: 
2008
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu