Iniciram resornom Ministarstvu da se postavi ogledalo za pomoć u saobraćaju na raskrsnici ulica Soukbunar i Put mladih Muslimana.

Ademović Kenan
Inicijativa

Iniciram resornom Ministarstvu da se postavi ogledalo za pomoć u saobraćaju na raskrsnici ulica Soukbunar i Put mladih Muslimana.

Odgovor: 

Postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme puta, u nadležnosti je organa koji upravlja određenom saobraćajnicom, a može biti na opštinskom, kantonalnom i federalnom nivou.

U konkretnom slučaju za postavljanje konveksnog ogledala, na raskrsnici ulica Soukbunar-Put mladih Muslimana, nadležno je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.

Radnici KJKP"Rad"d.o.o.Sarajevo su očistili stepenište iako se redovno održava u okviru ručnog čišćenja.
Međutim, kako je stepenište dotrajalo i u veoma lošem stanju izrastanje trave je neminovno, naročito u ovom periodu kada su veće količine padavina uzrokovale bujanje vegetacije iako se ista otklanja.
Korov raste van stepeništa i nije u nadležnosti istog preduzeća ,te je potrebno dato stepenište sanirati, jer isto predstavlja i problem zimskog održavanja.