Informacija o dostignutom stepenu privatizacije državnog kapitala preduzeća u Kantonu Sarajevu