Informacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade o ispunjenosti zakonskih uvjeta za rad osnovnih škola kao samostalnih pravnih subjekata