Habul - Zijadić Ferida

Saziv: 
1996-1998
Aktivan: 
Ne
Položaj: 
zastupnik
U sazivu: 
Subota, 5 Oktobar, 1996 to Četvrtak, 29 Oktobar, 1998
Pripadnost stranci: 
Stranka za Bosnu i Hercegovinu
Član kolegija: 
Ne