Đuzo Fahrudin

Saziv: 
1998-2000
Aktivan: 
Ne
Položaj: 
zastupnik
U sazivu: 
Petak, 3 Decembar, 1999 to Petak, 29 Decembar, 2000
Pripadnost stranci: 
Koalicija za cjelovitu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu
Član kolegija: 
Ne