Da zaista ovaj Grad, ovaj Kanton riješi problem prodaje poljoprivrednih proizvoda oko Markala i na pijaci Ciglane

Mehmedić Besim
Pitanje

Poslanik Besim Mehmedić, na Trinaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 28.03.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“,
Da zaista ovaj Grad, ovaj Kanton riješi problem prodaje poljoprivrednih proizvoda oko Markala i na pijaci Ciglane.“

Odgovor: 

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo nije nadležno za rješavanje navedenog problema. Predlažemo da se pored Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ukljući i Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo koje može dati značajan doprinos u rješavanju problema prodaje poljoprivrednih i drugih proizvoda ne samo oko pijaca Markale i Ciglane, nego i svih drugih pijaca na području Kantona Sarajevo.