Da se hitno krene u rješavanje problema u nekoliko segmenata i to :

Konaković Elmedin
Inicijativa
Odgovor: 

Odgovor: Direkcija za puteve Kantona Sarajevo upoznata je są navedenim problemom i u okviru svojih nadležnosti pokušava uticati na rješavanje istog. Što se tiče Vaše inicijative, obavještavamo Vas da Direkcija za puteve nadležna samo za tačku Prilagođavanje na pješačkim prijelazima trotoara za osobe koje koriste ortopedska pomagala (kolica), te da u skladu s tim konstantno vrši izgradnju prilaznih rampi za invalide u cijelom Gradu, te kod svih rekonstrukcija i sanacija ulica, na pješačkim prijelazima ugrađuje prilazne invalidske rampe.