Inicijativa: "da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade ODMAH pristupi aktivnostima na osnivanju nove osnovne škole kao javne ustanove u Hadžićima, kako bi ista počela s realizacijom nastavnog procesa od naredne školske 2015/2016.godine"

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik, na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:
"da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade ODMAH pristupi aktivnostima na osnivanju nove osnovne škole kao javne ustanove u Hadžićima, kako bi ista počela s realizacijom nastavnog procesa od naredne školske 2015/2016.godine".

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade se nalazi u prilogu.